Återrapportering verksamhetsinvesteringar

Återrapportering verksamhetsinvesteringar

 

I återrapporteringen ska följande tas med: 

  • En beskrivning över genomförda aktiviteter.
  • En reflektion över utfallet av projektet/arrangemanget i förhållande till den ansökan som beviljats.
  • En översiktlig ekonomisk kalkyl som visar hur beviljade medel har använts.

 

Mejla clara.hoglund@umeastudentkar.se om du har några frågor kring återrapporteringen!

 

Beskrivning

I denna del beskriver ni de aktiviteter som genomförts eller det investeringen har använts till (t.ex. inköp).

Reflektion

I denna del gör ni en reflektion över utfallet av projektet eller inköpet i förhållande till den ansökan som beviljats.

Alla fält som är markerade med * måste fyllas i. När du har fyllt i formuläret klickar du på ”Skicka” nedan. Därefter kommer du att få en unik kod som kan användas för att komplettera ditt formulär.