Återrapportering verksamhetsinvesteringar

Återrapportering verksamhetsinvesteringar

 

I återrapporteringen ska följande tas med: 

  • En beskrivning över genomförda aktiviteter.
  • En reflektion över utfallet av projektet/arrangemanget i förhållande till den ansökan som beviljats.
  • En översiktlig ekonomisk kalkyl som visar hur beviljade medel har använts.

 

Mejla ella.forsman@umeastudentkar.se om du har några frågor kring återrapporteringen!

 

Beskrivning

I denna del beskriver ni de aktiviteter som genomförts eller det investeringen har använts till (t.ex. inköp).

Reflektion

I denna del gör ni en reflektion över utfallet av projektet eller inköpet i förhållande till den ansökan som beviljats.

All fields marked with * must be filled out. When you are finished with filling out the form, click ”Send” below. After this you will receive a unique code onscreen that can be used to complete your form.