Återrapportering verksamhetsinvesteringar

 

I återrapporteringen ska följande tas med: 

  • En beskrivning över genomförda aktiviteter.

  • En reflektion över utfallet av projektet/arrangemanget i förhållande till den ansökan som beviljats.

  • En översiktlig ekonomisk kalkyl av projektet som även visar hur beviljade medel från Umeå studentkår har använts.

 

Finansiellt överskott

Vid återrapportering av ekonomiskt utfall finns det en gräns för eventuellt överskott av beviljad verksamhetsinvestering. För överskott på 1000 kronor eller mer ska detta återbetalas. Och för beviljad verksamhetsinvestering överstigande 10,000 kronor ska ett överskott på 5 % eller mer återbetalas.

 

Mejla ella.forsman@umeastudentkar.se om du har några frågor kring återrapporteringen!

 

 

Beskrivning

I denna del beskriver ni de aktiviteter som genomförts eller det investeringen har använts till (t.ex. inköp).

Reflektion

I denna del gör ni en reflektion över utfallet av projektet eller inköpet i förhållande till den ansökan som beviljats.

All fields marked with * must be filled out. When you are finished with filling out the form, click ”Send” below. After this you will receive a unique code onscreen that can be used to complete your form.