Enkäter och val

Välkommen att delta i någon av våra enkäter eller de val som genomförs. Öppna enkäter är öppna för vem som helst att svara på, medan andra kräver att du har fått en kod. Här kan du även delta i de val som kåren genomför varje år. Du blir då tilldelad en unik kod som du använder tillsammans med ditt personnummer för att logga in och avlägga din röst. Om du förlorat eller glömt bort din unika kod, kan du alltid hämta ut den vid kårexpeditionen genom att visa upp din legitimation.

Namn Typ Stänger
Ansökan till kårstyrelsen Öppen 2023-04-16
Kårval i BetSeks valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i DokSeks valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i HHUS valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i HumSeks valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i JFs valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i SamSeks valkrets Kräver kod 2023-03-29
Kårval i UmPes valkrets Kräver kod 2023-03-29

Stipendier och sökbara bidrag

Här kan du ansöka om stipendium eller bidrag för ditt projekt. Om du har gjort en ansökan sedan tidigare har du möjlighet att komplettera bilagor med hjälp av koden som du fick vid ansökningstillfället.

Mata in din redigeringskod i rutan längst ner för att göra kompletteringar.

Namn Stänger
Redovisning av Kempestipendium 2023-06-30
Sök vårens utlysta verksamhetsinvesteringar! 2023-05-21
Återrapportering verksamhetsinvesteringar 2023-12-31
Stiftelsen Studenthälsans stipendium VT23 2023-03-31

Nomineringar och utlysningar

Här kan du skicka in nomineringar inför val som hålls inom vår verksamhet. Om du har skickat in nomineringar sedan tidigare har du möjlighet att återvända och göra ändringar med hjälp av koden som du fick första gången du nominerade.

Mata in din redigeringskod i rutan längst ner för att göra ändringar eller se status.

Du kan även här skicka in ansökningar till de arvoderingar, övriga förtroendeuppdrag eller anställningar som kåren utannonserar.

För närvarande finns det inget val att nominera till.

Projekt och arrangemang

Under denna rubrik kan du skapa underlag för genomförande av projekt och andra arrangemang. Du har även möjlighet att komplettera ditt underlag under hela tiden som projektet eller arrangemanget pågår.

För närvarande finns det inga projekt tillgängliga.