Registrering av föreningsuppgifter, VT20

I detta formulär kan du skicka in uppgifter till Umeå studentkår med aktuell information om er förening. Syftet med formuläret är att skapa en översikt över samtliga aktiva föreningar vid Umeå universitet, en förteckning som även ligger till grund för möjligheten att boka lokaler vid Umeå universitet.

 

Registrering av föreningsuppgifter

Max 400 characters including spaces

All fields marked with * must be filled out. When you are finished with filling out the form, click ”Send” below. After this you will receive a unique code onscreen that can be used to complete your form.