Sök vårens utlysta verksamhetsinvesteringar!

Sök vårens utlysta verksamhetsinvesteringar!

Umeå studentkårs verksamhet har två övergripande mål, inskrivna i studentkårens stadgar:

- Umeå studentkår är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas av medlemmarna.

- Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl.

 

Umeå studentkår har en bred verksamhet grundad i dessa ändamålsparagrafer och det är kårstyrelsens uppgift att årligen verka för att stärka Umeå studentkårs arbete sker i riktning mot dessa ändamål. I detta arbete är sektionerna med sina föreningar centrala. Verksamhetsinvesteringar syftar till att stötta projekt/arrangemang som:

  1. Stärker och lyfter fram studenters rättigheter.
  2. Främjar Umeå studentkår som demokratisk organisation.
  3. Bidrar till ett starkare studentliv.
  4. Ger ett mervärde i kårmedlemskapet.

Verksamhetsinvesteringar är inriktade på att stötta sektionerna och föreningarna i deras arbete i syfte att stärka organisationen som helhet, främja samarbete över sektionsgränser och ett aktivt studentliv. Läs mer om hur ansökan går till här. Ansökningar behandlas löpande så sök redan idag! Sista ansökningsdag 21 maj 23.59.

1. Bank account information

2. Project

All fields marked with * must be filled out. When you are finished with filling out the form, click ”Send” below. After this you will receive a unique code onscreen that can be used to complete your form.