Ansökan till Kempefonden HT-24

Ansökan till Kempefonden HT-24

Välkommen till Kempefonden! Här kan du skicka in ansökan för ditt projekt. Du som söker, läs dokumentet ”Instruktioner för ansökan” tillgängligt på kempefonden.se noggrant innan du fyller i formuläret. Varje termin missar tyvärr sökanden chansen till stipendium på grund av slarvfel.

Fram till ansökningstidens utgång kan bilagor kompletteras i din ansökan. Efter sista ansökningsdatum kan inga kompletteringar göras.

Stort lycka till!

1. Sökande

Enskild ansökan

2. Projekt

3. Bilagor

Obligatoriska, men kan kompletteras i efterhand. Största tillåtna filstorleken är 32 MB.
Endast Word, Excel, Powerpoint, Pdf eller Jpeg filer får laddas upp.

4. Kostnadssammanställning

Specificera i bilaga 6

5. Beviljade kempestipendium (max 3)

Tidigare erhållna stipendier vars resultat måste vara redovisade och godkända innan nytt kan sökas!

6. Uppgifter om den sökandes ekonomi

Ej obligatoriska uppgifter

Den person som söker stipendium vid försvårande sociala och ekonomiska omständigheter kan bifoga bilaga.

7. Projektsammanfattning

Sammanfattningen av projektet skall rymmas i sin helhet nedan. Ange bakgrund, syfte, arbetsplan samt betydelse.

Vid ansökan om resebidrag skall anges hur egna data skall presenteras eller hur resultaten skall redovisas.

Max 2500 tecken inklusive blanksteg

0/2500

Alla fält som är markerade med * måste fyllas i. När du har fyllt i formuläret klickar du på ”Skicka” nedan. Därefter kommer du att få en unik kod som kan användas för att komplettera ditt formulär.